Zarządzanie na odległość – zdalny pracownik zdolnego managera

43% pracowników w Stanach Zjednoczonych przynajmniej przez jakąś część czasu pracuje poza biurem i potrzebne jest ich tzw. zarządzanie na odległość. W Polsce już co trzecia firma umożliwia pracę zdalną. Trend ten ciągle rośnie. Może on okazać się niemałym wyzwaniem dla managerów, którzy nie będą już tak często osobiście widywać swoich najlepszych pracowników. 

Czy jesteś w stanie zarządzać pracownikami, których rzadko widujesz?

Określenie „zdalny pracownik” obejmuje zarówno te osoby, które nigdy fizycznie nie przebywają w biurze, jak i elastycznych pracowników, którzy mają swoje fizyczne miejsce w firmie, jednak kilka dni w tygodniu pracują z domu. 

Według danych Instytutu GALLUPa, wiele organizacji zdaje sobie sprawę z tego, iż zapewnianie elastycznych warunków zatrudnienia jest atrakcyjne dla pracowników, ale też dla samej firmy. Osoby, które mają możliwość przez określoną ilość czasu pracować zdalnie, wykazują wyższy poziom zaangażowania. 35% pracowników twierdzi, iż zmieniłoby pracę na taką, która pozwalałaby im na elastyczność w wyborze miejsca i umożliwiała wykonywanie obowiązków poza biurem. Wielu utalentowanych pracowników, zwłaszcza z pokolenia millenialsów, bierze to pod uwagę, wybierając swojego pracodawcę. 

Oczywiście, samo przyzwolenie na pracę poza biurem nie zagwarantuje natychmiastowego wzrostu zaangażowania wśród pracowników. Takie warunki wymagają od managerów aktywnej roli w budowaniu więzi ze swoimi podwładnymi. Z jakich technik korzystają najzdolniejsi managerowie, odpowiadający za zdalnych pracowników?,

Zasady Zdolnego Managera, czyli jak w praktyce wygląda zarządzanie na odległość

Zasada 1: Celowość kontaktów

Managerowie muszą w bardziej przemyślany sposób podchodzić do tego, kiedy i w jaki sposób komunikują się z pracującymi zdalnie podwładnymi. Nie potrzebują oni codziennych, trzydziestominutowych „odpraw”, jednak pozostawanie w stałym kontakcie poprzez rozmowy telefoniczne, maile, smsy czy wideokonferencje, to warunek konieczny. Stała, przemyślana komunikacja pozwala na zbudowanie środowiska opartego na zaufaniu i odpowiedzialności, bez naruszania poczucia niezależności, na którym zależy pracującym zdalnie osobom. 

Zasada 2: Świadomość potrzeb pracowników

Badania Instytutu GALLUPa wykazały, iż zaufanie, empatia, nadzieja i stabilizacja to cztery podstawowe czynniki, decydujące o skłonności jednostki do podążania za liderem. Dotyczy to również relacji pomiędzy managerami a zdalnymi pracownikami. Zdolni, odnoszący sukcesy liderzy rozumieją, jak ważne jest poznanie swoich podwładnych i okazywanie im swojego zainteresowania. Ponadto dbają oni o spójną i klarowną komunikację ze wszystkimi pracownikami i nie zapominają o częstych dyskusjach na temat ich postępów w karierze. Takie indywidualne podejście i poświęcana pracownikom uwaga stanowią fundament poczucia bezpieczeństwa. 

Zasada 3: Wirtualna społeczność

Trudno jest czuć się częścią zespołu czy organizacji, jeśli  nigdy nie poznałeś osobiście nikogo z tej grupy lub widujesz te osoby niezwykle rzadko. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia – jej efektywne wykorzystanie jest w stanie wspomóc menedżerów w kultywowaniu społecznego aspektu środowiska pracy. Zmodyfikowanie w ten sposób kultury organizacyjnej jest w stanie zapewnić zdalnym pracownikom poczucie przynależności do większej całości, jaką stanowi zespół czy firma. 

Zasada 4: Zaproszenie na spotkanie

Tak, dzięki technologii zdolny manager jest w stanie z sukcesem zarządzać zdalnymi pracownikami. Jednak nic nie pozwala poznać drugiego człowieka tak, jak spotkanie na żywo – wspólne posiłki, rozmowy, żarty i fizyczna obecność zwiększają siłę wzajemnego zrozumienia. To, jak częste będą takie spotkania i w jaki sposób będą one przebiegać zależy od wielu czynników – specyfiki organizacji, budżetu czy harmonogramów. Wiele z odnoszących sukcesy zespołów organizuje takie spotkania przynajmniej raz do roku. Gwarantują one wskrzeszenie w pracownikach entuzjazmu i umacniają poczucie dumy i misji, towarzyszące pracy w tej, a nie innej organizacji. 

Zarządzanie na odległość – dobra wiadomość!

Zarządzanie na odległość – motywowanie i monitorowanie efektywności pracowników, których rzadko widujemy – stanowi spore wyzwanie. Dobra wiadomość jest taka, iż w porównaniu z wieloma osobami zatrudnionymi w innej formie, 100% działających zdalnie pracowników wykazuje się większym zrozumieniem własnej roli i głębszym poczuciem odpowiedzialności za swoje wyniki.  Wiedzą oni, czym mają się zajmować i ufają, że ich wydajność mierzona jest w sposób uczciwy i motywujący. 

Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją skuteczność w zarządzaniu zespołem – bez względu na to, czy widujesz swoich pracowników każdego dnia, czy współpracujesz z nimi zdalnie? Chętnie spotkamy się z Tobą, by omówić sytuację w Twoim zespole / organizacji i wspólnie zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju wiedza i narzędzia będą Tobie pomocne w byciu Zdolnym Managerem. Zadzwoń do nas lub napisz: +48 22 229 03 34 lub email kontakt@tlncglobal.com.

Autor: Anna Chorowiec, Trener Mocnych Stron 

Empathy / Developer / Adaptability / Positivity / Input

Źródło: GALLUP

Skomentujtlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved