Budowanie
efektywnych zespołów

Podczas badania Strengths Based Leadership, naukowcy Gallupa przeanalizowali ponad milion zespołów pracowniczych, przeprowadzili ponad 20 tysięcy pogłębionych wywiadów z liderami, wykorzystali przeprowadzane przez 50 lat ankiety dotyczące najbardziej podziwianych światowych liderów, a także dotarli do 10 tysięcy ich zwolenników, aby zapytać, dlaczego zdecydowali się podążać za najważniejszym przewodnikiem w ich życiu. Po czym ujawniono wyniki tego obszernego badania!

Co odkryto?

Efektywni liderzy zawsze inwestują w talenty

W organizacji, w której osoba kierująca zespołem nie jest w stanie dostrzec mocnych stron poszczególnych pracowników, szanse na zaangażowanie są nikłe i wynoszą jedynie 9%. Oznacza to, że w wykonywaną pracę serce, pasję i maksymalny wysiłek włoży zaledwie 1 na 11 pracowników. Kiedy jednak lider w centrum zainteresowania postawi Talenty poszczególnych członków zespołu, liczba ta wzrośnie do 73%. To oznacza, że w pełni zaangażują się 3 na 4 osoby! Koncentracja na Talentach GALLUPA oraz inwestycja w rozpoznanie najmocniejszych cech pracowników zwiększa szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu ośmiokrotnie!

Efektywni liderzy otaczają sie właściwymi ludźmi

Dzięki temu budują maksymalnie skuteczne zespoły! O ile żaden, nawet najbardziej uzdolniony, lider nie jest wszechstronnie utalentowany, o tyle najlepsze zespoły są! Badania Gallupa wykazały, że najbardziej efektywne grupy posiadają cechy charakterystyczne dla czterech głównych domen silnego przywództwa: Realizacji, Wywierania wpływu, Budowania relacji oraz Myślenia strategicznego.

Efektywni liderzy rozumieją potrzeby osób, którym przewodzą

Ludzie podążają za swoimi liderami ze ściśle określonych powodów. Tysiące osób biorących udział w badaniu jasno określiło, czego oczekują od lidera, za którym podążają: zaufania, empatii, stabilności oraz nadziei.

Co mówią inni?

Tylko 4 kroki dzielą Cię od zbudowania
zespołu świadomego swoich Mocnych Stron

 • 01 | Ocena – Badanie Talentów GALLUPA
  Zanim będziemy mogli wyznaczyć cele Twojemu zespołowi, musimy wiedzieć, z kim będziemy pracować. W początkowym etapie, certyfikowany Trener spotka się z wyznaczonymi członkami zespołu oraz ich menedżerem w celu przeprowadzenia badania Clifton StrengthsFinder® (CSF), określającego kluczowe Talenty GALLUPA poszczególnych osób oraz oceny zaangażowania pracowników.
 • 02 | Edukacja – Indywidualne sesje coachingowe
  Ten, kto powiedział, że „Wiedza to siła” miał rację tylko w połowie. Wiedza, sama w sobie, nie jest niczym więcej niż tylko siłą potencjalną. Jak guma w procy, która została naciągnięta, ale nigdy nie zwolniona, by wystrzelić. Aby Twój zespół wspiął się na kolejny poziom ta energia musi zostać wyzwolona. To jest dokładnie to, co robimy w trzecim etapie. Każda z najsilniejszych cech, jeśli jej potencjał jest dobrze wykorzystany może wynieść na szczyty, jeśli źle – strącić w przepaść. Podczas indywidualnych sesji coachingowych zasilimy Twoich pracowników wiedzą o tych szansach i pułapkach, ucząc ich w jaki sposób wykorzystać swoje mocne strony z pożytkiem dla organizacji.
 • 03 | Aktywacja – Warsztat zespołowy
  W celu aktywizacji przeprowadzimy dwugodzinne zespołowe warsztaty (do 30 osób), podczas których omówimy z uczestnikami cały proces – od historii badania CSF, aż do nazwania, zaakceptowania i określenia celowości ich Talentów GALLUPA. Dzięki temu każdy z członków zespołu będzie mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał w przyszłości. Niezwykle istotnym tematem tej sesji jest nakreślenie zespołowej mapy talentów GALLUPA, dzięki której będziemy w stanie dostrzec i docenić wszystkie podobieństwa i różnice pomiędzy współpracownikami.
 • 04 | Przyspieszenie – Ukierunkowanie Lidera
  Kiedy już wszystkie fundamentalne części są we właściwym miejscu – czas wcisnąć pedał gazu. W finalnym etapie Trener odbędzie indywidualną rozmowę z osobą zarządzającą zespołem, aby wspólnie przejrzeć szczegółową mapę Talentów GALLUPA organizacji. Co najważniejsze, Trener dostarczy menedżerowi niezwykle wpływowe narzędzie – zindywidualizowany raport przygotowany dla każdego pojedynczego członka zespołu, dotyczący jego osobistej motywacji, potrzeby zaangażowania i skutecznego sposobu komunikacji z tą osobą.

Jakie korzyści przyniesie
odkrycie Talentów w Twojej organizacji:

Dla członków zespołu

01

Nauczą się, w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych Talentów GALLUPA do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, a co za tym idzie, osiągać określone cele.

02

Dowiedzą się, w jaki sposób ich unikatowe cechy funkcjonują w kontekście innych członków zespołu.

03

Zidentyfikują kluczowe relacje, których nawiązanie jest niezbędne do tego, by rozwijać się osobiście i wzmocnić wydajność zespołu.

Dla liderów

01

Dowiedzą się, w jaki sposób interpretować Talenty GALLUPA – zarówno ich własne, jak i poszczególnych pracowników.

02

Zrozumieją, w jaki sposób Mocne Strony działają w miejscu pracy.

03

Stworzą i zrozumieją, jak korzystać z mapy Mocnych Stron zespołu oraz nauczą się, w jaki sposób zarządzać ludźmi w oparciu o zdobytą wiedzę na temat ich talentów GALLUPA.

Zarządzaj w oparciu o mocne strony

Napisz do nas w celu otrzymania szczegółowej oferty
albo umów się na spotkanie i zbuduj ofertę szyta na miarę potrzeb
twojego zespołu czy firmy.