Badanie zaangażowania

Mierz i zarządzaj zaangażowaniem w swojej organizacji dzięki sprawdzonym na całym świecie
narzędziom analitycznym instytutu GALLUPA,
których zastosowanie prowadzi do doskonalenia obszarów krytycznych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Silnie zaangażowany personel warunkuje różnicę pomiędzy organizacją, która prężnie się rozwija, a tą, która walczy o przetrwanie na rynku. Kiedy pracownicy angażują się w swoją pracę, wykazują się pasją, kreatywnością oraz przedsiębiorczością, a ich entuzjazm napędza wzrost całej organizacji. Osoby te są emocjonalnie związane z misją i celem swojej pracy. Aktywnie i z oddaniem wypełniają swoje obowiązki.

85%

Aż tylu pracowników w skali światowej nie angażuje się w swoją pracę.
To realny kryzys, zagrażający światowej gospodarce

ZAANGAŻOWANIE TWOICH PRACOWNIKÓW WPŁYWA NA WIELE PARAMETRÓW ROZWOJU TWOJEJ ORGANIZACJI

Badania Instytutu GALLUPA przeprowadzone w 230 organizacjach, obejmujące 49 różnych branż, wyraźnie pokazują, jak zmieniają się wskaźniki celów biznesowych w środowisku pracy, które cechuje wysokie zaangażowanie.

Produktywność

Ocena klientów

Sprzedaż

Zyskowność

Mniejsza absencja pracowników

Mniejsza rotacja pracowników

Mniej wypadków przy pracy

Mniej wad jakości

CO WYRÓŻNIA NOWOCZESNE
NARZĘDZIA MIERZENIA I ZARZĄDZANIA ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW?

01

Poparcie rygorystycznymi naukowymi danymi

02

Prowadzące do integralnych rezultatów

03

Możliwe do zastosowania na poziomie lokalnym

KIEDY SPEŁNIASZ POTRZEBY SWOICH PRACOWNIKÓW, STAJĄ SIĘ ONI NIE TYLKO SZCZĘŚLIWSI, ALE ZACZYNAJĄ TAKŻE OSIĄGAĆ LEPSZE WYNIKI.

3 kroki do zwiększenia zaangażowania

  • Właściwie postawione pytania
    Wachlarz pytań, których trafność została potwierdzona naukowo w trakcie trwających dziesięciolecia badań pozwala na uzyskanie obrazu stanu Twojej organizacji.
  • Analiza wyników
    Wieloaspektowa i dogłębna analiza opiera się nie tylko na wynikach uzyskanych w pierwszym etapie, ale uwzględnia także indywidualne cele i wyzwania biznesowe oraz strukturę Twojej organizacji. Pozwala na identyfikację kluczowych obszarów, wymagających dalszego rozwoju i usprawniania.
  • Działanie w oparciu o klarowny plan
    Kiedy wiemy już, w jakim miejscu dziś znajduje się Twoja organizacja, pora na odpowiednie działania. Indywidualnie opracowana strategia poprawy wydajności przedsiębiorstwa umożliwi przeprowadzenie transformacji, prowadzącej do zbudowania zaangażowanego i niezwykle efektywnego środowiska pracy.

PODEJMIJ DZIAŁANIA JUŻ DZISIAJ

Czy chcesz wiedzieć, co możesz zrobić już dzisiaj, by wpłynąć na zaangażowanie w swojej organizacji?