Te firmy wiedzą, że prawdziwe wyniki osiąga się inwestując w swoich ludzi

payu
olx
warta
santander
bouygues
epoint
fortum
britishpolish
ikea
colway
hapi
businesslink
gerflor logo
kross logo
sodexo logo

Case studies

Zespół

Dyrektor departamentu wraz z kierownikami (5 osób)

Branża

Finanse / Ubezpieczenia

Wyzwanie / Działanie / Efekt:

Liderowi Zespołu zależało na poprawieniu jakości komunikacji pomiędzy członkami grupy, a także zwiększeniu zespołowej oraz osobistej wydajności. Pod koniec każdego miesiąca zarówno entuzjazm, jak i efektywność większości pracowników znacząco spadały, dezorganizując bieżący harmonogram działań. Zastosowane w tym wypadku rozwiązanie obejmowało przeprowadzenie programu liderskiego z indywidualną sesją coachingową dla każdego uczestnika oraz warsztaty Synergii w ZespoleTM. W trakcie realizacji procesu zdiagnozowaliśmy, że zdecydowana większość członków zespołu nie posiada predyspozycji związanych z myśleniem strategicznym, a ich mocne strony skupiają się w obszarze relacji. Natomiast zadaniem każdej osoby w Zespole było przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz raportów, co paraliżowało większą część załogi już na tydzień przed terminem oddania wspomnianego podsumowania. Jak się okazało, tylko jedna osoba nie mogła zrozumieć, jak takie zadanie może sprawiać komukolwiek problem – nic dziwnego, wśród jej 5 najmocniejszych talentów GALLUPA znalazł się Analytical (Analityk). Ta informacja pozwoliła menedżerowi sformatować podział zadań w zespole w zgodzie z naturalnymi predyspozycjami pracowników. Problem ze zniechęceniem zniknął, a motywacja do pracy i skuteczność w realizacji wyznaczonych celów znacząco wzrosły. Dodatkowo, uczestnicy programu otrzymali wgląd we właściwy im sposób myślenia i odczuwania, co umożliwiło im usprawnienie i polepszenie jakości komunikacji w Zespole.

Wyzwanie / Działanie / Efekt:

Wyzwaniem, przed jakim stał dyrektor, było wzmocnienie swojej roli jako przywódcy oraz zbudowanie synergii w podlegającym mu zespole, do którego dołączyli nowi pracownicy, odznaczający się silną osobowością. Realizowany proces objął przeprowadzenie programu liderskiego z indywidualną sesją coachingową dla każdego uczestnika oraz warsztaty budowania Synergii w ZespoleTM. Dzięki dedykowanemu programowi zarówno lider, jak i pozostali członkowie uświadomili sobie, jaki styl przywództwa determinują ich indywidualne Mocne Strony. Zrozumieli także potrzebę zindywidualizowania i dostosowania sposobu zarządzania w kontekście wrodzonych predyspozycji swoich podwładnych. Podczas procesu dokonaliśmy wdrożenia Języka Mocnych Stron, co pozwoliło na usprawnienie przepływu informacji oraz zminimalizowanie nieporozumień. Wzrosła otwartość w komunikacji, problemy i wyzwania przestały być zamiatane pod dywan, lecz rozpoczęto omawiać je na bieżąco, uwzględniając użycie komunikatów związanych bezpośrednio z Mocnymi Stronami poszczególnych członków zespołu. W efekcie zespół osiągnął znaczące przyspieszenie procesu decyzyjnego. Jego członkowie nauczyli się jasno komunikować swoje potrzeby, a intencje wypowiedzi i działań zyskały transparentność. Znajomość wrodzonych predyspozycji wpłynęła także na kontekst roli poszczególnych osób w organizacji oraz została uwzględniona podczas kształtowania planów rozwojowych dla pracowników.

Zespół

Dyrektor regionalny wraz z zespołem menedżerów (6 osób)

Branża

Energia

Zespół

Menedżer działu wraz z zespołem (3 osoby)

Branża

Finanse

Wyzwanie / Działanie / Efekt:

Dwie niezależnie pracujące osoby połączono w zespół, a ich przełożonym został menedżer, który w takiej właśnie roli dołączył do organizacji. Wyzwaniem, przed jakim stanął było zyskanie zaufania swoich podwładnych oraz poznanie ich, by móc odpowiednio poprowadzić zespół. Lider potrzebował klucza, który pozwoli mu w krótkim czasie zrozumieć mechanizmy myślenia, podejmowania decyzji oraz działania ludzi w swoim zespole. Dodatkowo, pomiędzy podwładnymi wciąż występowały sytuacje konfliktowe. Proces realizowany w tym przypadku objął program dla lidera oraz programy indywidualne dla członków zespołu, każdy uczestnik przeszedł osobistą sesję coachingową. Kolejnym krokiem był wspólny workshop, którego celem było zbudowanie Synergii w ZespoleTM. Przeprowadzony proces pozwolił odkryć źródło konfliktów i nieporozumień, którym były duże różnice w domenach Talentów GALLUPA poszczególnych osób oraz niedostosowany do nich podział ról i sposób motywacji. Nastawiony na budowanie relacji lider próbował doceniać członków zespołu dobrym słowem lub wspólnie spędzonym czasem, podczas gdy u tych osób dominowały talenty wykonywania. Co to oznaczało? Jako motywacji i wyrazu uznania potrzebowały kolejnych, jeszcze bardziej ambitnych zadań, a nie jedynie słów podziękowania. Realizacja programu pozwoliła na dopasowanie ról poszczególnych członków zespołu w kontekście ich naturalnych predyspozycji oraz modyfikację sposobu komunikacji. Zminimalizowało to liczbę konfliktów oraz podniosło poziom motywacji, dzięki dostosowaniu się lidera do potrzeb poszczególnych pracowników.

Wyzwanie / Działanie / Efekt:

Zarządzanie zespołem, którego członkowie rozproszeni są nie tylko w kilku miastach, ale nawet państwach, jest trudnym zadaniem – nawet dla dojrzałego lidera. Ta świadomość skłoniła osobę stojącą na czele zespołu do odnalezienia narzędzia, które pozwoli jej zbudować strategię rozwoju i doprowadzić swoich podwładnych do sukcesu poprzez to, co już wykonują w sposób najbardziej efektywny, bez naginania ich do odgórnie opracowanej wizji. W tym wypadku każdy z uczestników wziął udział w programie liderskim z indywidualną sesją coachingową. Kolejnym krokiem był całodniowy warsztat budowania Synergii w ZespoleTM. W trakcie procesu nie tylko lider, ale także poszczególni członkowie grupy mieli szansę lepiej poznać się wzajemnie, odkryć źródła motywacji oraz podstawy, kierujące ich działaniem. Dyrektor generalny na podstawie zastosowanych narzędzi miał okazję odkryć kieszenie doskonałości swojego zespołu, czyli takie obszary, w których osiągane przez grupę efekty są bliskie doskonałości. Mógł także zobaczyć, gdzie istnieje pole do rozwoju. Uczestnicy, poznając wzajemnie swoje predyspozycje, zbudowali Mocne Partnerstwa, opierając współpracę na komplementarności swoich indywidualnych Talentów GALLUPA. Proces pozwolił wyjaśnić mechanizmy stojące za decyzjami podejmowanymi przez poszczególnych członków zespołu i oczyścić atmosferę w zespole z nierozwiązanych dotąd, często ciągnących się miesiącami sytuacji konfliktowych. Lider uzyskał konkretne narzędzia, z wykorzystaniem których może prowadzić swoich ludzi do sukcesu w oparciu o ich indywidualne Mocne Strony.

Zespół

Dyrektor generalny wraz z zespołem dyrektorów regionalnych (15 osób)

Branża

Finanse