Menadżerze, zanim zbudujesz imperium, zbuduj swój zespół! Część 1.

Jak zbudować zespół, który wniesie do organizacji dużo wartości? Co sprawia, że mimo świadomości korzyści, do stosowania tej uniwersalnej prawdy w praktyce trzeba stale zachęcać?

Pracując na co dzień z menedżerami, można zaobserwować, że na dźwięk stwierdzenia: „zbuduj swój zespół”, reagują oni w różny sposób – od zachwytu, do przerażenia. Niezmienne jest jednak to, iż większość osób pracujących w biznesie dostrzega niesamowitą wartość jaką daje praca zespołowa, ponieważ zgrany zespół jest jednym z kluczowych narzędzi do realizowania celów, jakie może posiadać odnosząca sukcesy organizacja. Przeprowadzony w odpowiedni sposób proces, może być źródłem nie tylko realizacji celów biznesowych, ale także zabawy, nauki oraz opartego na głębokim partnerstwie koleżeństwa!

W opublikowanym na łamach Harvard Business Review raporcie dotyczącym budowania zespołów, który przygotowali Julian Birkinshaw oraz Jordan Cohen, można znaleźć informację, iż 41% czasu pracy managerów zajmuje wykonywanie zadań, które powinny być delegowane na podwładnych. Poza brakiem wiedzy i umiejętności budowania zespołu, w większości przypadków, jest to spowodowane chęcią potwierdzania swojej ważności oraz poczucia bycia niezastąpionym. W efekcie jednak, skuteczność takich działań jest ograniczona do możliwości jednej osoby, a wobec wymagań rynku zbytu, szczególnie tam, gdzie ceni się długofalową współpracę, przynosi efekt odwrotny od zamierzonego.

Dlaczego warto i jak zbudować zespół?

Każdy człowiek posiada unikalny zestaw talentów (badanie testem Clifton StrenghtFinder 2.0 pozwala na zidentyfikowanie swojego TOP5, spośród wyróżnionych przez twórców narzędzia, 34 talentów), które można przypisać do jednej z czterech domen:

  • wykonywania,
  • wpływu,
  • budowania relacji,
  • myślenia strategicznego.

Według badań prowadzonych przez Instytut Gallupa, najlepiej funkcjonujące zespoły, posiadają przynajmniej jednego reprezentanta, posiadającego mocne strony w każdej z wymienionych wyżej domen. Świadomym menadżerom pozwala to uzyskać efekt synergii w działaniu i osiągać o wiele więcej, przy mniejszym nakładzie czasu i energii, a przy okazji… doświadczać osobistego spełnienia!

Budowanie zespołów, pomaga także przełamywać bariery – od tych fizycznych, jak boksy w biurze, po te mniej widoczne – międzyludzkie. Odpowiednio dobrane i zaaranżowane wydarzenia mające na celu integrację zespołu, szczególnie gdy uczestniczą w nich liderzy, pomagają przełamywać te bariery i dostrzegać wartość w różnorodności.

Jest to także przestrzeń do wspólnej nauki – zarówno wymiany wiedzy i doświadczeń, jak i poznawania różnych punktów widzenia oraz strategii funkcjonowania, dając niesamowitą przestrzeń do rozwoju osobistego oraz poszerzania własnych horyzontów.

Ale to wszystko kosztuje…

Wszystko ma swój koszt – mierzony w pieniądzach, czasie czy zaangażowaniu. Warto jednak, spojrzeć na temat budowania zespołów z perspektywy ważnej inwestycji, a nie zbędnego kosztu. Każda firma funkcjonuje dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu zespołów w niej pracujących. Ostatecznie, to od menadżera zależy, czy pomoże im znaleźć wewnętrzną motywację do działania i rozwijania swoich kompetencji, aby firma funkcjonowała na coraz wyższym poziomie.

Im więcej zainwestujesz w rozwój swojego zespołu, tym więcej od niego otrzymasz w przyszłości!

Jak zbudować zespół w oparciu o Mocne Strony? W jaki sposób Ty inwestujesz w rozwój własny oraz zespołu, którym zarządzasz?

Zadzwoń lub napisz do nas już dziś, by sprawdzić, w jaki sposób możemy Tobie ułatwić ten proces i uczynić go jeszcze bardziej efektywnym: +48 22 229 03 34 lub email kontakt@tlncglobal.com.

Autor: Miłosz Nowak, Trener Mocnych Stron™ TLnC Global
Relator | Responsibility | Woo | Input | Connectedness

Skomentujtlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved