Test Gallupa a efektywne zarządzanie potencjałem pracowników

Instytut Gallupa został utworzony w 1935 r. przez amerykańskiego profesora, badacza, socjologa, statystyka, który zajął się dostarczaniem badań i analiz dla różnych obszarów biznesowych. Połączenie sił Instytutu Gallupa oraz wizji Donalda Cliftona – nazywanego ojcem psychologii mocnych stron – zaowocowało rozpoczęciem pracy nad narzędziem, które pozwoliłoby pracodawcom zidentyfikować talenty kandydatów na poszczególne stanowiska – tak, aby byli do nich jak najlepiej dopasowani. Tak wyglądały początki tworzenia test, który znamy dzisiaj jako Test Gallupa.

Finalnie w 1988 roku, po zbadaniu milionów osób, stworzono oparte na psychologii pozytywnej, pełnowartościowe narzędzie StrengthsFinder®, służące wykrywaniu talentów. Test Gallupa mierzy nasilenie 34 wzorców zachowań, które u każdego człowieka występują z różną mocą. Badanie szereguje te wartości, najistotniejsze zaś jest pierwsze 5 dominujących cech – TOP 5 Talentów. Mówią one o tym, kim jesteś, identyfikują naturalne sposoby działania i myślenia, abyś mógł wykorzystać je w produktywny sposób, zbudować w oparciu o nie mocne strony i działać z dużo wyższą efektywnością.

Dlaczego Test Gallupa i jak się wyróżnia na tle innych badań?

Podejście Gallupa jest wyjątkowe, ponieważ wychwytuje indywidualne predyspozycje osoby.

Z 34 cech, których natężenie bada Instytut Gallupa, powstają rozmaite profile  – miliony kombinacji. Prawdopodobieństwo spotkania osoby o takim samym zestawie TOP 5 Talentów, wynosi około 1 do 33 milionów! Takich subtelności nie wyłapują inne testy, przypisujące człowieka do jednego z „kolorów” czy „typów”.

Na tym polega największy wyróżnik testu Gallupa – to jego dokładność i praktyczność. StrengthsFinder® powstał w oparciu o miliony wywiadów z pracownikami i liderami firm na całym świecie. Jego nadrzędnym celem jest to, by pracownicy wszystkich szczebli lepiej służyli swoim zespołom i organizacjom, robiąc to, co potrafią najlepiej. Kolejną szczególną cechą, jaką odznacza się Test Gallupa jest to, iż jest on zdecydowanie bardziej złożony i głęboki, niż inne dostępne na rynku testy typu „instant”.

Model mocnych stron według  metodologii Gallupa jest dziś tak aktualny, jak nigdy wcześniej. Praca na talentach i mocnych stronach, pomaga zmienić wyzwania w rezultaty, zarówno w biznesie (rozwiązania HR, rynek pracownika, zmiany pokoleniowe) jak i życiu prywatnym.

Najbardziej efektywni liderzy mają świadomość indywidualnych talentów, dobierając zespoły – gdyż jednostka może być wyjątkowa, ale tylko zespoły muszą być wszechstronnie utalentowane.

Zaangażowanie pracowników, skupionych na mocnych stronach, utrzymuje się na poziomie 73%, natomiast zespół prowadzony przez lidera, który skupia się na deficytach swojego zespołu osiąga jedynie 9% zaangażowania!

Z badań wynika, że tylko ok. 20% pracowników ma możliwość wykorzystywania swoich mocnych stron – wiedzy, umiejętności, doświadczenia, talentów czyli pełni swojego potencjału.

Największą efektywność można uzyskać wtedy, gdy przebada się potencjalnego pracownika

i sprawdzi, na ile w sposób dla niego naturalny, przejawia on te zachowania, których wymagać będzie od niego praca na danym stanowisku i w danej firmie.

Można stracić dużo czasu i pieniędzy podejmując nietrafione decyzje personalne o zatrudnieniu, awansie czy kierunkach dalszego rozwoju pracowników.

Coraz więcej organizacji kieruje się wynikami testu Gallupa, uzyskując dokładną informację zwrotną, jak dany talent pracownika przydał się w wykonaniu określonego projektu/zadania, jak można to powtórzyć, kto za co powinien odpowiadać, jakich warunków potrzebuje dany pracownik, by działać w swojej strefie mocy. Pomaga to też dobierać odpowiednich ludzi do zespołów, by wzajemnie się uzupełniali. W wielu korporacjach na świecie, proces rekrutacji odbywa się na podstawie testu Gallupa. To stanowi gwarancję zbudowania maksymalnie skutecznych, zaangażowanych i efektywnych grup pracowniczych.

Chcesz efektywnie zarządzać potencjałem pracowników w oparciu o Mocne Strony? Zadzwoń do nas już dziś i dowiedz się, jak możesz wspomóc rozwój swojej organizacji: +48 22 229 03 34 lub email kontakt@tlncglobal.com

 

 

Skomentujtlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved