Test StrengthsFinder – odkryj swoje mocne strony. StrengthsFinder FAQ

StrengthsFinder – co to jest?

StrengthsFinder opracowany przez Instytut Gallupa, to narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie odkryć indywidualny i niepowtarzalny zestaw talentów. Każdy z nas obdarzony został nie jednym, a całym zestawem talentów. Nie mamy tu na myśli takich umiejętności jak gra na instrumencie czy zdolność do malowania pejzaży, lecz kompilację naturalnych schematów myślenia i zachowania, które decydują o wyjątkowym potencjale danej osoby.

Jak przebiega badanie?

StrengthsFinder jest testem, przeprowadzanym online. Ankieta badania składa się ze 177 par twierdzeń, stanowiących potencjalny opis danej osoby. Zadaniem badanego jest wybranie tego zdania, które lepiej opisuje jego osobę i określenie stopnia nasilenia, w jakim się on z tym twierdzeniem utożsamia. Na każdą odpowiedź przeznaczone jest 20 sekund. Dlaczego tylko tyle? W trakcie konstruowania testu badacze zgodnie uznali, że jest to czas wystarczający na przeczytanie opisów i dokonanie intuicyjnego wyboru – uczestnik dzięki temu nie ma czasu na racjonalizowanie, co wzmacnia zgodność wyników z rzeczywistymi cechami danej osoby.
Test dostępny jest w kilkunastu językach, także w języku polskim.

Co opisuje wynik testu StrengthsFinder?

Pula wyników badania StrengthsFinder obejmuje 34 zestawy cech – talentów.
W podstawowej wersji uczestnik otrzymuje wynik w postaci opisu jego Top 5 Talentów. Oznacza to, że te pięć cech ma u niego najwyższe natężenie i mają one największy potencjał do rozwoju.
Wynik ten można rozszerzyć, aby zobaczyć kolejność, w jakiej układają się pozostałe talenty. Należy jednak pamiętać, że ideą wykonywania badania StrengthsFinder jest odkrycie tego, co w nas najlepsze i skoncentrowanie się na doskonaleniu tego obszaru. Po rozszerzony wynik warto sięgnąć wówczas, gdy okrzepniemy już w rozumieniu, w jaki sposób nasze Top 5 talentów wpływa na nasze funkcjonowanie w codziennym życiu i zrozumiemy, jak w praktyczny sposób wykorzystywać tę wiedzę o samych sobie.

Na ile wiarygodny jest wynik badania?

Wynik badania wiarygodny jest na tyle, na ile szczery byłeś w trakcie jego wykonywania – co na szczęście ułatwia ograniczenie czasowe, o którym wspominaliśmy wcześniej. Pary twierdzeń, zawarte w teście StrengthsFinder, nie są dobrane przypadkowo. Zostały one wyselekcjonowane
w wyniku prowadzonych przez kilkadziesiąt lat badań i na podstawie wywiadów, przeprowadzonych z ponad 2 milionami ludzi na całym świecie. Wyniki badania są unikatowe dla każdego człowieka. Warto podkreślić, że test ten przeprowadza się w życiu jeden jedyny raz. Dlaczego? StrengthsFinder nie mierzy ani poziomu Twoich umiejętności, ani Twojego stanu w danym momencie, lecz stałe uwarunkowania Twojej osobowości, które zapisane są w ścieżkach neuronalnych Twojego mózgu. To się nie zmienia. Wiarygodność pierwszego wyniku jest również efektem zaskoczenia pytaniami, na które odpowiadamy. Przystępując do testu po raz kolejny, wiemy już, co nas czeka, znamy talenty – być może niektórych z nich nie akceptujemy. W tej sytuacji niezwykle łatwo jest sterować wynikiem i „wyklikać” zestaw, który chcielibyśmy mieć, a nie ten, który oddaje naszą osobowość w rzeczywistości.

Znam swoje Top 5 Talentów – co dalej?

Znajomość swoich pięciu najsilniejszych talentów to już ogromne źródło wiedzy. Trudno jednak jest spojrzeć na siebie samego z boku i ocenić, jak w rzeczywistości funkcjonują u nas te cechy. Na tym etapie niezwykle ważna jest praca z profesjonalnym, certyfikowanym Trenerem Mocnych Stron™, który przeprowadzi daną osobę przez proces odkrywania, pogłębiania zrozumienia i nauki praktycznego wykorzystania talentów w życiu osobistym bądź zawodowym. To początek wspaniałej podróży, która trwa przez całe życie – tam, gdzie tkwi nasza moc, potencjał do rozwoju jest wprost nieograniczony. Zadaniem trenera jest pokazanie Tobie, jak czytać mapę własnej osobowości i upewnienie Cię w tym, że jesteś gotowy kontynuować tę wyprawę samodzielnie.

Chcesz dowiedzieć się jak dalej rozwijać swoje Mocne Strony? Zadzwoń do nas już dziś i dowiedz się, jak możesz wykorzystać test Gallupa do własnego rozwoju : +48 22 229 03 34 lub email kontakt@tlncglobal.com

 

Skomentujtlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved