Teoria osobowości według Gallupa

Na jakiej teorii osobowości opiera się Clifton Strengths Finder?

 

Zacznijmy od definicji pojęcia osobowości, która mówi, że jest to wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek. To jedno z kluczowych pojęć dla psychologii, a systemy stworzone przez psychiatrów i psychologów mają za zadanie wyjaśnić funkcjonowanie ludzkiego umysłu i zachowania.

Jak żyć w kulcie zmiany jeżeli w procesie życia, osobowość jest raczej niezmienna?

Nie dostrzegamy jednak, że zmieniamy się przez całe życie. Procesy fizjologiczne zachodzą w nas nieustannie. Czy jednak na pewno wszystko da się zmienić?

Możemy zmieniać obszar naszych zachowań. Dla przykładu introwertyk może występować publicznie, jednak może mieć z tym większe trudności. Koszty introwertyka będą większe. Osobowościowo nie jest predysponowany do bycia na świeczniku.

 

Badanie Clifton StrengthsFinder, to narzędzie Instytutu Gallupawww.gallup.com), które jest wynikiem ponad 30. letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami.

Narzędzie to wskazuje oceny osobowości, opierające się na ogólnym modelu psychologii pozytywnej, który jest ramą lub paradygmatem, obejmującym podejście psychologiczne z perspektywy zdrowego, udanego funkcjonowania życia. Tematy, które zawierają się w tym podejściu to: optymizm, pozytywne emocje, duchowość, szczęście, zadowolenie, rozwój osobisty i dobre samopoczucie. Te i podobne tematy mogą być badane na poziomie indywidualnym lub w grupie roboczej, rodzinie lub społeczności.

Natomiast bardziej typowym podejściem u większości psychologów czy terapeutów jest fakt, że skupiają się na usuwaniu dysfunkcji, podczas gdy psycholodzy z nurtu psychologii pozytywnej, koncentrują się na utrzymaniu lub poprawie rozwiniętych, pozytywnych, mocnych stron człowieka.

Gdy wykorzystujemy swoje mocne strony, potencjał i kluczowe talenty:

 

stajemy się wówczas bardziej zdecydowani w swoich działaniach i wyborach

silniejsi

bardziej otwarci na wyzwania

doceniający ludzi bogatych w inne niż nasze talenty

… a życie i praca staje się naszą PASJĄ.

 

Talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe analogicznie do osobowości.

 

Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron

Marcus Buckingham

 

Perspektywa zastosowana przez Positive Psychology i Clifton StrengthsFinder różni się od innych teorii i instrumentów opracowanych w celu zmierzenia różnych konstrukcji psychologicznych.

Nie chodzi nam o porównanie i przeciwstawienie podejścia Clifton StrengthsFinder  z innymi nurtami w ocenie psychologicznej. Mierzą one inne, różne konstrukcje za pomocą innych teoretycznych punktów początkowych, teorii i założeń.

 

Po więcej informacji związanych z tym tematem zapraszamy tutaj:

https://tlncglobal.com/pl/strengthsfinder/

https://tlncglobal.com/pl/mocne-strony-u-dziecka/

Chcesz poznać swój potencjał, rozwijać go, połączyć różne elementy twojego JA w jedną całość – tak aby pracowały dla ciebie, dawały ci silny fundament, na którym możesz się opierać w swoim życiu prywatnym, relacjach z ludźmi, w pracy zawodowej? Chcesz dzielić się z innymi najlepszą wersją siebie i służyć bliskim oraz całemu światu?

Napisz do nas:

Kontakt

SkomentujAneta Banaszek

emu

Dzień dobry, jestem zainteresowana Państwa ofertą na przeprowadzenie dedykowanego szkolenia w mojej firmie dla zespołu 12-15 osób w oparciu o mocne strony, ich świadomość a .przede wszystkim umiejętność wykorzystania w codziennym życiu, wraz z przeprowadzeniem testów Gallup-a Strengths Finder dla każdego pracownika.
proszę o ofertę wraz z proponowanym przez Państwa harmonogramem takiego szkolenia.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji
Aneta Banaszek
Tel: 607 225 760

Joanna Dowgwiłłowicz

emu

Dzień dobry, chciałabym uzyskać informację w zakresie konsultacji dot. Okreslenia moich mocnych i slabych stron potencjalow itp kwestii.

tlnc logo (białe)

ul. Mokotowska 1
Zebra Tower (8 piętro)
00-640 Warszawa
Poland

kontakt@tlncglobal.com

+48 22 229 03 34

Jedyna firma na świecie oferująca Consulting Strategiczny w oparciu o Mocne Strony, przy wykorzystywaniu unikatowego know-how Instytutu GALLUPA, w połączeniu z metodologią GeniusFormulaTM.

Copyright 2017 TLnC ©  All Rights Reserved